PRAXIS mõtleb ja kirjutab

Teksti kasutamisel palume viidata sissekande autorile nimeliselt.

19 detsember, 2006

Jõulutunne PRAXISes

Jõulud on kohe-kohe siin. PRAXISe uurivast vaimust lähtudes viisime läbi mini-uuringu jõulude olulisusest :-) ning järgnevalt esmane väljavõte selle tulemustest.
Keskmine hinnang jõulude häädusele on 82 palli skaalal, kus 100 palli on maksimaalne meeldimine ja 0 vähim meeldimine. Andmete lähemal vaatlusel ilmneb olulise tegurina vastjate sugu - nii on meessoost vastanute arvates jõulud väärt 90 palli, samas kui naissoost vastanute keskmine hinnang on 74 palli.
Täpsem analüüs jõulude häädusest võrreldes teiste pühadega on veel teostamisel, kuid juba praegu võib öelda, et tegemist on oodatud ja meeldivate pühadega.
Hääd jõuluaega kõigile!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar