PRAXIS mõtleb ja kirjutab

Teksti kasutamisel palume viidata sissekande autorile nimeliselt.

30 detsember, 2007

Uuringufetišism

Lugesin pühade ajal Thomas Kuhni Teadusrevolutsioonide struktuuri (iseenesest viletsat eestikeelset tõlget, nii et tõsisematel huvilistel soovitan end kurssi viia ingliskeelsete materjalide abiga, alustamiseks sobib Wikipedia küll) ja hakkasin mõtlema, et sotsiaalteaduste, aga eriti selle käsitlusega Eestis, suurim häda on ühe uuringu põhjal väitlemine ja järelduste tegemine. Olles ilmaasjade lahtimõtestamisel enim mõjutatud epidemioloogiast (haiguste, nende põhjuste ja omavaheliste seoste väljaselgitamise teadus), märkan häirivalt sageli, et terviseteaduses nii tavalisi tõestuskriteeriume ei peeta muudes inimesse puutuvates (epi + demos + logos) uurimisvaldkondades eriti oluliseks järelduste tegemisel.

Kui algul arvasin, et see on vaid laiskade ajakirjanike "haigus", siis oma hämmastuseks märkan, et tegemist on palju tõsisema epideemiaga, mis esimeses järjekorras sunnib pöörama pilgud iseenda ja PRAXISe sisse.

Konstruktiivsemalt pakkun välja, et poliitikaANALÜÜSI võiks hakatagi käsitlemagi pigem meta-analüüsi, kui originaaluurimusena. Vähemalt terviseteadustes on meta-analüüs tänaseks võidelnud enesele auväärse koha kätte näiteks eksperimentaalsete uuringute kõrval. Põhjus lihtne - inimestesse puutuvat on palju keerulisem ühe eksperimendi-uuringu käigus igakülgselt (korduvalt) vaadelda (erinevalt näiteks valgusfootonitest või geenmutatsioonidest äädikakärbsel). Sestap kogutaksegi kokku erinevate uuringute-eksperimentide andmed ja analüüsitakse neid ühiselt - vaat siis saame tõele lähemale.

Käesolevaga tahan lubada, et uuel aastal ise uuringufetišismi püüan vältida ja kutsun kolleege üles analüüsile suuremat sisu andma.

3 kommentaari:

 1. Mõned autorid (oli vist ka Rossi Lipsey, Freemani õpikus) teevadki vahet:
  - policy analysis (poliitikaanalüüs) on olemasolevate uuringute ja olemasoleva kogemuse süntees;
  - policy research (poliitikauuring) on teaduslike meetoditega poliitikaotsuste analüüs.
  Enda loengutes olen püüdnud ka seda väga ähmase piirjoonega vahet välja tuua. Tõsi PRAXISes ei ole vist veel selget kokkulepet nendes terminites.

  VastaKustuta
 2. Ehh ... tegelt on see keerulisem, sest OSI kontekstis (sh CEU jt Budapesti akadeemikud) tehakse vahet vormi järgi. Meie enda tõlgitud Quinn ja Young'i järgi (http://www.praxis.ee/praxis/admin/texts/brozyyr2002.pdf) policy analysis lühike ja lööv advocacy-instrument, mis suunatud otsustajatele, kuid policy research on valdkonna ekspertidele orienteeritud suuremamahulisem tehniline käsitlus teemast.

  VastaKustuta
 3. head kolleegid PRAXISes,

  aitäh teile eelmise aasta analüütiliste blogihetkede eest. head uut 2008!

  teie lugeja Kaug-Idast,

  Leelo M. Umbsaar

  VastaKustuta