PRAXIS mõtleb ja kirjutab

Teksti kasutamisel palume viidata sissekande autorile nimeliselt.

22 märts, 2010

Riigikohtu stardipauk sisulisele haldusreformile

Riigikohtust tuli neil päevil otsus, mis sisuliselt andis kohalike omavalitsuste rahastamise senisele korrale hävitava hinnangu. Ühest küljest ei tunnistanud Riigikohus ühtegi selle valdkonna sätet põhiseadusega vastuolus olevaks. Teisalt põhjendati aga oma otsust sellega, et sätetevaheline segadus on nii suur, et neid ei saagi sisuliselt hinnata.

Sõnaselgelt nõutakse, et Riigikogu peab olukorda selgemalt reguleerima. Konkreetsem etteheide on see, et praegune riigi ning omavalitsuste ülesannete jaotus on ebaselge.

Sisuliselt toetab Riigikohtu selline otsus Praxise 2009. aastal koostatud kohalike omavalitsuste korraldatavate teenuste analüüsi tulemusi. Üks meie soovitusi oli selgelt eristada omavalitsuse ja riigi ülesanded ning kirjeldada teenuste minimaalsed sisunõuded, et elanikele oleks tagatud võrdne kohtlemine sõltumata elukohast. Nüüd on sedasama väljendanud ka kõnealune Riigikohtu otsus.

Need lootused aga, mis mõnedel omavalitsustel olla võisid — saada vähendatud eelarveosa tagasi - ei täitunud. Riigikohus leidis, et omavalitsused ei saa vähendatud tulumaksuosa riigilt tagasi nõuda, sest pole võimalik tuvastada, kas selle otsuse tõttu jäävad kohustuslikud ülesanded täitmata või mitte.

Loe pikemalt Annika Uudelepa arvamuslugu siit

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar