PRAXIS mõtleb ja kirjutab

Teksti kasutamisel palume viidata sissekande autorile nimeliselt.

12 veebruar, 2007

Regionaaltervis

Eestis on viimastel aastatel läbi viidud kolm rahvuslikku haiguskoormuse (ehk tervisekaotuse) uuringut ja näiteks 2004 aasta uuringu terviseriskide ja nende sekkumiste kulu-efektiivsuse osa on suuresti kasutatud viimaste kuude diskussioonis alkoholi reklaami keelustamise kohta.

Seni värskeim, 2006 aastal valminud, uuring käsitles tervisekaotuse jagunemist Eesti maakondades, valdades ja linnades ning läbi aastate 2000 - 2003.Joonisel tähistab tumedam värv suuremat arvu kaotatud eluaastaid 1000 elaniku kohta 2003 aastal ja esmased assotsatsioonid tervisekaotuse maakondlikku jaotust vaadates seostuvad üldise regionaalse arengu ja võimalustega. Ilma detailidesse süvenemata on ilmne, et madalama tööhõivega, väiksema tervisehoiuteenuste kättesaadavuse ja suuremate sotsiaalsete probleemidega (nagu näiteks alkoholiga liialdamine) piirkondades kaotavad inimesed tervises enim. Veel jääb silma, et nn keskmise inimese kohta jäi Eestis 2003 aastal erinevate terviseprobleemide tõttu kasutamata 29% kuni 40% päevadest sõltuvalt piirkonnast.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar