PRAXIS mõtleb ja kirjutab

Teksti kasutamisel palume viidata sissekande autorile nimeliselt.

26 september, 2006

Veel tarkvarast: versioonihaldus

Tarkvara on igasugust (ka lollvara) ja vahel suudavad need üsna omaette toimetades tekitada pilte ja jooniseid, mida on lausa kena vaadata.
Nii kujutavad kaks lisatud värvikirevat pilti failide versioonikontrolli süsteemi erinevaid tahkusid. Esimesel juhul on tegemist ühe ja sama faili erinevate versioonidega koos nende loomise aja, tehtud muudatuste ja nende tegijate jne jne kirjeldustega.Järgneval juhul on aga tegemist ühe faili kahe erineva versiooni võrdlusega ning võimalusega need kaks faili ühtseks tervikuks sulandada (antud programmi puhul kahjuks küll ainult lihttekstifaili kujul).Algselt töötati need süsteemid välja tarkvaraarenduse jaoks, aga üsna mugav on selliste vahenditega korraldada ka näiteks suuremate kirjatööde valmimist kui erinevad inimesed töötavad eri aegadel erinevate dokumendi osadega.
Kas uutest võimalustest saadav kasu kaalub üles uue programmidega kohanemise vaeva, see sõltub suures osas muidugi kasutajatest. Kahe kujutatud tarkvarajupi puhul on muide tegemist vabavaraga.

23 september, 2006

TSP majanduskommentaar nr 2: miinimumpalk

Jätkame TSP majanduskommentaaridega, ikka selleks, et harida iseennast ja neid, kes siia lehele satuvad. Kui lugejatele need tüütavaks muutuvad, siis loodetavasti antakse sellest julgelt teada.

Kui eelmine kord käsitlesime poliitikute kõrgelennulisi siniseid unistusi keskmisest palgast, siis seekord heidame oma pilgu allapoole - nimelt, milliseks võiks kujuneda järgmise aasta miinimumpalk ametiühingute (EAKL) ja tööandjate (ETTK) läbirääkimiste tulemusena.
Teatavasti sõlmisid osapooled 2001. aastal kokkuleppe, et aastaks 2008. peaks alampalk moodustama 41% keskmisest palgast. Selle järgi peaks meie prognoosi kohaselt 2008. aasta alampalk olema ca 4600 krooni (vt joonis). Seda eesmärki silmas pidades nõuavadki AÜd 2007. aastaks alampalka 4050 krooni.

Tööandjad omalt poolt ei ole aga pikaajalise eesmärgi saavutamiseks palju teinud. Ilmselt tundes, et pikaajaline kokkulepe ei olnud nende jaoks õnnestunud, siis on nad vahepealsetel aastatel teemat muutnud ja pigem rääkinud vajadusest diferentseerida alampalka küll vanuse, sektori või regiooni lõikes. Vaadates joonist, siis näib, et viimasel paaril aastal on ametiühingute väljareklaamitud nõudmised ilmse varuga. Ka 4050 krooni jääb selgelt unistuseks ning 2007. aasta alampalk jääb vahemikku 3400-3800 krooni (kui see ei juhtu, siis võin nädal aega Praxise kööki koristada).

Ei hakkaks analüüsima alampalga mõju majandusele siinsetel veergudel - a la "ühelt poolt ..." ja "teiselt poolt ...".
Küll tekkis aga mõte, et kas ametiühingud ikka ise ka teavad, et nad võiksid kutsuda endaga koos demonstreerima ka lapseootel naised. Küsite miks? Aga sellepärast, et ca veerand naistest saab vanemahüvitist alampalga suuruses! Selle tõustes, suureneb ka nende vanemahüvitis.

Mõelgem niisuguse ürituse meediaväärtusele! Erkvärviliste vestidega habetunud ametiühingutegelaste kõrval skandeerivad suurekõhulised mammad kõrgema alampalga nimel!

Sellest tänase loo moraal: otsigem oma eesmärkide saavutamiseks varjatud ressursse ka enda hoovist kaugemal!

Andres

22 september, 2006

Ettevaatust uurijad - politsei jälgib teid!

Kui kellelgi tuleb 2006.a Eesti Vabariigis pähe panna telesaate telefonihääletust uurima kriminaalpolitsei, kuna tulemus ei pruugi peegelda objektiivset reaalsust ja võib seetõttu eksitada avalikkust (vt tänane Postimees), siis ei taha mitte mõeldagi meiesuguste kurvast saatusest sellise mõtteviisi laiema leviku korral ...

21 september, 2006

TSP majanduskommentaar nr1: palgaprognoosid

Majandusinimesena ei saanud kuidagi mööda minna kiusatusest panna hiljutised prognoosid, mida Andrus ja Edgar tegid keskmise palga kohta, ühele joonisele. Siin nad nüüd pisut udusena on.


Igatahes on selge, et Edgari prognoos on tunduvalt kaugemal tegelikest andmetest kui Andruse prognoos, mis on üsna realistlik. Ka rahandusministeerium ei paista oma suvise prognoosiga Edgarile sugugi appi tulevat. (Võrdluseks on toodud PRAXISe mudel, mis eeldab tööviljakuse ja inflatsiooni kasvu konvergeerumist praeguselt tasemelt 2%ni aastaks 2030).

(Tuleb küll möönda, et Edgari prognoos väidetavalt käis üksnes riigisektorist kaudselt palka saavate inimeste kohta, kuid on selge, et sellega peaks kaasneva analoogne palgatõus erasektoris või meenutavad meil tänavad varsti Budapesti).
Lisamärkusena juhiks tähelepanu, et koos 40 000se palgaga käis Andrus välja ka pensioni suuruse, milleks ta pakkus 12 tuhat (ehk 30% brutopalgast). See aga tähendab, et pensionide ja keskmise palga brutoasendusmäär ei muutu võrreldes praegusega (mis on ca 27-29% viimastel aastail). Seega pensionäridele see lubadus ei tohiks küll meelt mööda olla. Aga eks see oligi välja käidud ka ärimeeste konverentsil

Andres

Abi blogi kirjutamisel

Kui keegi kasutab Firefox brauserit, siis sellele on allpool oleval aadressil blogi kirjutamise plugin. Võib-olla teeb kirjutamise lihtsamaks.
https://addons.mozilla.org/firefox/982/

PRAXISlased - kirjutagem nüüd!

Andes järele sisemisele ja välisele survele, sai seesinane PRAXISe ajaveeb loodud. Eks püüame siis muidu vabalt lendavad mõtted kinni ja paneme siia üles. Kes teab, milleks need kasulikuks võivad osutada. Ja kindlasti oleks tore, kui mõtteid illustreeriksid ka pildid. Ah jaa ... kujutan ette, et meie ajaveeb on tore koht, kuhu kõigi suurte ja väikeste praxislaste tegemised ning saavutused üles tähendada.
Igatahes mina olen põnevil, mis sest välja tuleb ...