PRAXIS mõtleb ja kirjutab

Teksti kasutamisel palume viidata sissekande autorile nimeliselt.

27 juuni, 2007

Ära karju kurdile kõrva

The Economist arvustas hiljuti Briti valitsuse kommet järjest enam ning agressiivsemalt inimestele tervisealaseid hoiatusi, soovitusi ja piiranguid jagada. Etteheide põhineb viimaste uuringute järeldusele, mille kohaselt need, kel on sättumus tervislikult käituda, teevad seda hoolimata valitsuse manitsustest ning need, kes seda teha ei taha, ei allu ka ähvardustele – isegi kõrgemad maksud ei ole piisav „karistus”.

Üks tendents kipub aga kõikjal maailmas selgelt välja kujunema - edukamad (ja seega ka jõukamad) hoolivad oma tervisest enam kui „mahajääjad” (ja seega vaesemad). Kogenud ning mõjuka epidemioloogi Sir Michael Marmoti hinnangul peitub põhjus nn staatuse sündroomis – mida tugevamana tunneb inimene oma positsiooni ühiskonnas, seda enam leiab ta end väärt olevat tervena käituma ja nõnda kauem elama.

Kui eelneva järelduse üle vaieldakse arenenud maailmas järjest vähem (sest teadus on selles osas üsna järjekindel), siis lahenduste osas ollakse eri meelt (ja siin mängib ilmselt rolli ka maailmavaade). Loodetavasti jõutakse ka Eestis lähiajal kampaania vs riskikäitumise karistamise diskursusest aruteludeni, kas meile sobib enam (elik annab paremad tulemused) sotsiaalse staatuse ja tervisekäitumise „lahutamine” (peamiselt siis keskkonna muutmise kaudu tervist soosivamaks) või sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine (stiilis „elamisväärne elu kõigile”). Paraku tõdeb ka The Economist, et kampaaniate väljakuulutamine ning kähmlused selle üle, kes on ägedam ähvardaja võimaldab poliitikutel enam silma paista, kui keeruline ühiskonnaelu korraldamine, mis sest et viimasest enam tolku on.

08 juuni, 2007

Happy birthday PRAXIS!

PRAXIS Centre for Policy Studies have reached to the school age - we are 7 years old now. PRAXIS was founded by 4 bright people who were concerned about low level of policy making traditions and the main objective has been therefore to increase the evidence-based policy research and analysis in Estonia. PRAXIS has today 5 main topics to deal with: innovation, social and labour policy, public health and health care, education and good governance. We have been successful in redesigning the field of policy making in Estonia and still we see huge need for better and evidence based decision making in all levels of society.

Today is our birthday and this is first time the blog is made in english. We see and know that there are people outside of Estonia who are interested in policy development in Estonia and neighbouring countries. Please feel comfortable to ask and suggest the themes we could tell about our life and every day activities in PRAXIS and Estonia, and we hope that we can draw you the colorful picture about that here in our blog.

Thank you all -
our friends and partners out in the World!
Let's make world better together :)

PRAXIS jõudis kooliikka

Täna 7 aastat tagasi kirjutasid Heli Aru, Tiina Randma-Liiv, Vello Andres Pettai ja Peter Lõhmus (Tiina käe läbi :) alla SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS asutamisotsusele.

PRAXIS on läbi käinud kõik inimlikud arenguetapid:
2000-2002 - teadmiste levitamine - nii nagu vanemad saavad lapse kohaolust iga päevag aüha rohkem aimu nii alustas ka PRAXIS enda tutvustamist Eesti poliitikamaastikule olulise info levitamise kaudu;
2002-2004 - enesekehtestamine - nii nagu lapsel tekib MINA ca 3 eluaasta paiku, kinnistus PRAXIS elujõulise ja olulise tegijana poliitikaloojate teadvusse ning hakkas mõjutama poliitika kujundamise protsesse;
2004 - 2006 - iseseisvumine - laps läheb lasteaeda ja hakkab iseseisvalt oma probleeme lahendama, PRAXIS hakkas üha vähem tuginema George Sorose rahale ning leidis alternatiivseid rahastamisallikaid;
2006 - haarde laienemine - lapse kooliminekul avaneb tema ees uus maailm, nii on ka PRAXIS heitnud pilgu senitundmatutele poliitikaväljadele ning kujundab ümber oma tegevust.

PRAXISega on seotud olnud paljud majandus-sotsiaal-terviseinimesed ning poliitikud teavad-tunnevad-kasutavad PRAXISe poolt väljatöötatud-testutud-levitatud tõdesid ning võib julgelt öelda, et PRAXIS on esimese Eesti mõttekeskusena suutnud muuta poliitikamaailma. Kuid palju on veel teha ning tänades-tervitades tänase sünnipäeva puhul kõiki PRAXISe juhte-töötajaid-partnereid-sõpru-toetajaid vaatab PRAXIS julgelt tulevikku lootuses pidada rohkelt toredaid sünnipäevi-juubeleid!

Palju õnne PRAXIS!